top of page

Ansvar, betingelser og trivsel (yoga og meditasjon)


Ansvar:

Kine Skrimstad tilbyr undervisning i yoga og meditasjon med utøvernes helse og sikkerhet i fokus.
Den enkelte deltaker har likevel selv ansvar for å ivareta egen helse under deltakelse i klasser/kurs. Dette gjelder både for gruppetimer og privattimer.

Kine Skrimstad er ikke ansvarlig for evt. skader utøveren selv pådrar seg under utførelsen av yoga/meditasjon, verken i undervisningstimer eller dersom man selv velger å utføre yoga/meditasjon utenom kurs/undervisning.
 

Instruktøren tilrettelegger timene etter beste evne. Det er viktig at den enkelte tar hensyn til informasjonen som gis i timen og evt. kontraindikasjoner for de ulike øvelsene.
Ved eksisterende skader, plager eller annet som bør tas hensyn til, er det fint om dette deles med yogalæreren før første klasse. Ved tvil, kontakt lege før påmelding.

 

Betingelser

  • Påmelding til kurs/workshops/timer er bindende.

  • Om du er forhindret i å møte opp på en kurstime pga. sykdom el.a. kan du ta denne igjen på andre kurs i samme kursperiode om det er ledig plass.

  • Om timen avlyses pga. sykdom el.a. hos instruktør blir kurset forlenget eller den aktuelle timen flyttet til et annet tidspunkt (etter enighet med deltakerne).

  • Kine Skrimstad forbeholder seg retten til å avlyse kurs/workshops ved for lav deltakelse. Innbetalt beløp vil da refunderes (for ubenyttede timer).
     

Trivsel

Helse: Hold deg hjemme om du har feber og/eller en smittsom infeksjon.

Ta vare på egen kropp og helse under utøvelsen av yoga/meditasjon. Yoga skal ikke gjøre vondt. De fleste øvelser kan tilpasses, og ingen øvelser er obligatoriske. Yoga og meditasjon kan lindre plager og opprettholde/bedre utøverens funksjonsnivå, men er ingen erstatning for behandling i helsevesenet.

Følg evt. gjeldende smittevernregler.

Sko: I yogarommet og gangen utenfor (inkl. toalettet) tillates ikke utesko.
Yoga utføres helst barbent. Det finnes også sklisikre yogasokker.
Det er ikke tillatt å bruke noen former for sko på studioets matter/utstyr.

Mobil/lyd: Ta hensyn til de andre deltakerne.
Det er ikke tillatt å bruke mobilen i yogalokalet.
Sørg for at mobilen ikke gir fra seg lyd under timen (og heller ikke vibrerer).

Generelt: Gi gjerne beskjed om du ikke kan møte til timen.
Det er ikke tillatt å møte påvirket av rusmidler eller bruke rusmidler i lokalene.
 

  • Ved å melde seg på/delta på kurs/workshops/timer har utøveren godtatt reglene for ansvar, betingelser og trivsel.

  • Ved alvorlige og/eller gjentagende brudd på reglene, har Kine Skrimstad rett til å ekskludere utøveren.

  • Spørsmål rundt ansvar, betingelser og trivsel kan rettes på e-post til post@bevegelig.no

bottom of page