top of page
  • Kine Skrimstad

Avsky


Avsky er en sterk form for motvilje som først og fremst oppstår i møte med noe vi frykter er smittefarlig eller giftig, noe som truer oss selv og/eller gruppa vi tilhører. Det kan være noe konkret vi oppfatter gjennom sansene, f.eks. synet og lukten av et verkende sår eller råtten mat, men vi kan også føle avsky for andres holdninger og oppførsel. Noen triggere er universelle, mens andre triggere er individuelle og/eller kulturelt betinget.

Vår evne til å føle avsky beskytter oss mot sykdom og kan hjelpe oss å opprettholde sunne verdier i samfunnet, men kan også gi grusomme utslag som f.eks. dehumanisering og overgrep mot enkeltindivider og folkegrupper.

Følelser kan kjennes overveldende. Familier og kulturer har også forskjellige regler for hvilke følelser den enkelte har lov til å vise. Vi skyver følelsene unna, fornekter og skjuler dem. I psykoterapi jobber vi bl.a. med å gjenkjenne, tåle og å håndtere følelser

1 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Glede

bottom of page