top of page
  • Kine Skrimstad

Verdensdagen for psykisk helse (10. oktober)

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE markeres i dag.

I den anledning gir jeg 10% rabatt på terapitimer ut oktober.

FN skriver dette om psykisk helse i Norge: "Omtrent halvparten av den voksne norske befolkningen vil rammes av en psykisk lidelse i løpet av livet, og ca. en tredjedel i løpet av et år. Forekomsten av psykiske lidelser i Norge er omtrent på nivå med det vi finner i andre vestlige land."

Om Verdensdagen for psykisk helse: "FNs bærekraftsmål nummer tre: «God helse og livskvalitet» handler om å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder. En viktig del av dette, er å fremme god psykisk helse. Markeringen av verdensdagen kan bidra til mer åpenhet rundt psykiske vansker, gjøre det enklere å dele tanker og bekymringer, og skape et varmere og mer inkluderende samfunn."

1 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page